Mieczysław Hawryluk

PREZES ZARZĄDU
mobile: 503 815 184 | e-mail: mieczyslaw.hawryluk@zppp.pl

Marcin Podsiadło

Członek Zarządu
mobile: 602 234 863

Cecylia Wyszomierska- Matczak

Członek Zarządu
mobile: 661 015 005

Stanisław Pirch

Członek Zarządu
mobile: 602 301 030

Andrzej Sapieja

Członek Zarządu
mobile: 604 181 273