Odpowiedź Premiera na Apel Polskiej Izby Gospodarczej Czystości , Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i ZPPP Pobierz