Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim podmiotów wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, przed sądami i trybunałami na zasadach określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w innych przepisach prawa jak również zapewnienie zrzeszonym w nim podmiotom pomocy w realizacji ich działalności gospodarczej poprzez: prowadzenie doradztwa, działalności informacyjnej, udzielanie członkom Związku pomocy i ochrony prawnej, reprezentowanie ich interesów oraz kształtowanie jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.