Pismo ZPPP z dnia 23.08.2021 do Ministra Kraski w sprawie regulacji prawnych w pralnictwie szpitalnym

Pismo ZPPP z dnia 23.08.2021 do Ministra Kraski w sprawie regulacji prawnych w pralnictwie szpitalnym

Od Minister Zdrowia do ZPPP co dalej z regulacjami dot. Pralni. 01.07.2021

Od Minister Zdrowia do ZPPP co dalej z regulacjami dot. Pralni. 01.07.2021

Odpowiedź Premiera na Apel Polskiej Izby Gospodarczej Czystości , Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i ZPPP

Odpowiedź Premiera na Apel Polskiej Izby Gospodarczej Czystości , Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i ZPPP