Odpowiedź Premiera na Apel Polskiej Izby Gospodarczej Czystości , Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i ZPPP

Odpowiedź Premiera na Apel Polskiej Izby Gospodarczej Czystości , Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i ZPPP

Apel do Premiera o odblokowanie Hoteli

Apel do Premiera o odblokowanie Hoteli